สำนักงานยาสูบนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะลงเว็บไซต์ 63 ประกาศผู้ชนะกค.63