ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งแพทย์ 6 สังกัดฝ่ายการแพทย์