เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง.ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 หมายเลข 29 และ 30