ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่่ G.D 121 จำนวน 14 รายการ