..ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย..
เรื่อง “การขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิต จำนวน 9 รายการ” ..เปิดอ่าน..
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. : คุณณิชาภา 02-229-1370 , คุณธีระยุทธ 02-229-1360  , คุณศักดา 02-2292356