นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ปีที่ 32 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร
 Photo & News by S.Jnas