ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์งาน 5 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร