แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)