แผนการจัดซื้อ Balsam Tolu (Liquid) จำนวน 1,000 กก.