35. ราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN แบบไม่รวมอะไหล่