กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 256

-ร่าง- ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

TOR จ้างเหมาบริการจัดหาบุคลากร จำนวน 5 อัตรา

ราคากลาง