ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564