ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศ-เครื่องสูบน้ำ.pdf