ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา_หลังรับฟังคำวิจารณ์