รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สังกัดสำนักเทคโนโลยีฯ