ประกาศผู้ชนะ กาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (No.6) จำนวน 16,000 กิโลกรัม