เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121   จำนวน  1 รายการ