ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ ตำแหน่งแพทย์ 6 กองศัลยกรรม สังกัดฝ่ายการแพทย์