นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้นร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพร  ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563