รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.04 พบกับท่านรองวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ จะพาไปเยี่ยมชมหน่วยงานในกำกับดูแล ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย พูดคุยพบปะกับพนักงานในส่วนของฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ทีมผู้ตรวจการ ทีมเฉพาะกิจ PSU และฝ่ายการแพทย์ รวมถึงให้ข้อคิดเรื่องของธรรมาภิบาลในการทำงานของ ยสท.