ดูรายงานการจัดฝึกอบรม ยสท ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่นี่