ดูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ที่นี่