อ่านข้อบังคับ ยสท.ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ ยสท. และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2561 ที่นี่