ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-งานจ้างซ่อมเปลี่นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ