ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB จำนวน 43 รายการ