ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ ตำแหน่งแพทย์ 6 กองศัลยกรรรม ฝ่ายการแพทย์