“ขายทอดตลาดไม้หมอนเก่าและรถยนต์บรรทุก วันที่ 19 พ.ค. 63”..อ่านต่อ..