นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแด่ รองศาสตราจารย์สุดา  วิศรุตพิชญ์ กรรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563