29. ราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ “OTIS” ที่อาคาร B-07