ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนและปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ