ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลื่อนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์ 6 กองศัลยกรรม ฝ่ายการแพทย์