ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ Planned Maintenance เครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB  จำนวน 30 รายการ