ประกาศผู้ชนะ อะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง DELTA-P (MONTRADE) No. 1 ถึง 6 จำนวน 5 รายการ