ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ ใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.1) จำนวน 11 รายการ