รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.02 พบกับท่านรองนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร จะพาไปเยี่ยมชมส่วนหนึ่งของกลุ่มภารกิจด้านบริหาร ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย พร้อมกับการทำงานด้วยธรรมภิบาลของท่านรองนพดล