สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 gฯลฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้