25.ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคั่ว Annular Dryer No.8042