กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และชี้แจงข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563กำหนดรับฟังคำวิจารณ์