เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 ประจำปี 2563