ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(iPad) และอุปกรณ์เสริมพร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 10 เครื่อง