ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่อนร่อนทราย No.3 โรงงานทำความสะอาดฯ