ประกาศเผยแพร่แผน เครื่อง GD.121 (7.1) จำนวน 1 รายการ