ประกาศเผยแพร่แผน Consumable เครื่อง HAUNI จำนวน 10 รายการ