ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2020/02/04-มกราคม-2563-เพิ่มเติม.pdf