ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประจำเดือน มกราคม 63 ของ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่