ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจ่ายกาวร้อน(HOT MELT) จำนวน 15 รายการ