ประกาศเผยแพร่แผน PM เครื่อง PROTOS 90 จำนวน 21 รายการ