ประกาศเผยแพร่แผน PM เครื่อง DELTA-P จำนวน 1 รายการ