ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 จำนวน 9รายการ