ประกาศผลการแสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ คลิกดาวน์โหลด PDF.